Lịch sử hình thành

IDEAS INSTITUTE - Viện nghiên cứu phát triển và tao đổi khoa học ứng dụng

LỊCH SỬ CỦA TRƯỜNG

SWISS UMEF từ ngày 26 tháng 4 năm 1984 đến ngày nay:

  • 1984: Institut Supérieur de Psychopédagogie ISPP được thành lập bởi Giáo sư Marc-François Maret để đào tạo giáo viên và bất kỳ ai quan tâm đến lĩnh vực này.
  • 1993: ISPP trở thành Institut Supérieur de Gestion et Communications ISGC với các chương trình mới về Quản lý và Du lịch.
  • 2009: ISGC trở thành Trường Đại học Quản lý, Kinh tế và Tài chính (UMEF).
  • 2013: Trường Đại học Quản lý, Kinh tế và Tài chính trở thành Đại học SWISS UMEF sau khi bổ sung các chương trình Quan hệ Quốc tế.
  • 2015: SWISS UMEF đạt được chứng nhận EduQua.
  • 2017: SWISS UMEF đã nhận được chứng nhận ASIC và IACBE.
  • 2018: Theo sứ mệnh của mình, SWISS UMEF trở thành chủ sở hữu của một cơ sở tại Château d’Aïre có lịch sử lâu đời và do đó trở thành cơ sở giáo dục đại học tư thục lớn nhất ở Geneva. Điều này cho phép sinh viên, giảng viên và nhân viên của SWISS UMEF được học tập và làm việc trong một môi trường đặc quyền.
  • 2022: Đại học SWISS UMEF trở thành Viện Khoa học Ứng dụng Đại học SWISS UMEF. Hội đồng Kiểm định Thụy Sĩ đã công nhận SWISS UMEF là Viện Khoa học Ứng dụng của Đại học. SWISS UMEF là cơ sở giáo dục đại học tư thục đầu tiên ở Geneva được cơ quan kiểm định liên bang cao nhất ở Thụy Sĩ công nhận.
  • 2023: SWISS UMEF đã được ACBSP công nhận.