Kiểm Định

Kiểm định và công nhận

Hội đồng Kiểm định Thụy Sĩ (Swiss Accreditation Council)

Là cơ quản kiểm định liên bang cao nhất Thụy Sĩ với nhiệm vụ giám sát và công nhận các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục cao học ở Thụy Sĩ. SAC áp dụng các tiêu chuẩn chung cho các tổ chức kiểm định và các trường đại học về đảm bảo chất lượng trong giáo dục cao học (ESG). SWISS UMEF là tổ chức giáo dục đại học tư nhân đầu tiên ở Geneva được công nhận bởi cơ quan kiểm định liên bang cao nhất của Thụy Sĩ.

International Accreditation Council for Business Education

Là một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục kinh doanh quốc tế, được Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA) công nhận. IACBE đánh giá chất lượng giáo dục kinh doanh dựa trên các tiêu chí về mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược, nguồn lực, quy trình và kết quả của các trường đại học. UMEF đã được IACBE kiểm định và công nhận cho các chương trình Bachelor of Business Administration (BBA), Master of Business Administration (MBA) và Doctor of Business Administration (DBA).

Council for Higher Education Accreditation

Là một tổ chức phi chính phủ có nhiệm vụ bảo vệ và thúc đẩy chất lượng giáo dục đại học ở Hoa Kỳ. CHEA công nhận các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học có uy tín và đảm bảo rằng các trường đại học tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng. UMEF được CHEA công nhận thông qua IACBE và IACBE là tổ chức kiểm định uy tín, các tiêu chuẩn được đặt ra để chuyên về các trường Business, một trong những tổ chức kiểm định được CHEA chấp thuận.

Nhãn chất lượng Thụy Sĩ

Là một nhãn chất lượng Thụy Sĩ cho giáo dục thường xuyên, được Chính phủ Thụy Sĩ công nhận. EduQua đánh giá chất lượng giáo dục thường xuyên dựa trên sáu tiêu chuẩn: mục tiêu và chiến lược, cung cấp khóa học, thông tin và tư vấn, người học và người giảng dạy, hệ thống quản lý chất lượng và việc sử dụng hiệu quả nguồn lực. UMEF đã được EduQua kiểm định và công nhận cho các khóa học.

Accreditation Council for Business Schools and Programs

Là một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục kinh doanh được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ công nhận. ACBSP áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chương trình giảng dạy, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, kết quả học tập và liên kết với doanh nghiệp. ACBSP cũng là thành viên của Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA) và tham gia vào mạng lưới kiểm định giáo dục kinh doanh quốc tế (IACBE). ACBSP đã kiểm định và công nhận cho nhiều trường đại học ở Thụy Sĩ và Việt Nam, trong đó có UMEF và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.